Overdrachtsbelasting

Vanaf 1 januari 2021 wordt de overdrachtsbelasting aangepast om starters en doorstromers meer kansen te geven op de woningmarkt.

• Starters van 18 tot 35 jaar die in de woning gaan wonen, gaan 0% betalen. 

• Kopers van 35 jaar of ouder die in de woning gaan wonen, gaan 2% betalen. 

• Beleggers gaan 8% betalen.

 

woonweetje