Privacyverklaring

Privacyverklaring Ellis Overbeek makelaar:

In deze Privacyverklaring kun je lezen hoe Ellis Overbeek makelaar omgaat met jouw gegevens.

Reikwijdte

 • Tot de dienstverlening van Ellis Overbeek makelaar behoort: verkoop, verhuur en aankoop van een woning, interieuradvies. Hiervoor breng je een bezoek aan het kantoor, is er e-mail contact of laat je gegevens achter op de website, per telefoon en/of een andere vorm.
 • Ellis Overbeek makelaar verwerkt jouw persoonsgegevens om de afspraken met je na te komen, om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen, op basis van gerechtvaardigd belang dan wel op basis van de door jou verleende toestemming. Je hebt altijd het recht je toestemming in te trekken.
 • Ellis Overbeek makelaar is gevestigd in Wijk bij Duurstede aan de Peperstraat 6 en staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 30097323.
 • Ellis Overbeek makelaar is verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. De wettelijke regels ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens worden uiteengezet in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van deze wetgeving.
 • Als je jonger bent dan 16 jaar, dan mag je alleen persoonsgegevens aan Ellis Overbeek makelaar verstrekken, indien je ouder(s) of een wettelijk vertegenwoordiger deze privacyverklaring heeft gelezen en Ellis Overbeek makelaar hiervoor namens jou toestemming geeft. De diensten zijn bedoeld voor meerderjarige personen. Voor minderjarige personen is het niet toegestaan om een account op onze website aan te maken. Indien je minderjarig bent, word je verzocht geen gebruik te maken van de diensten van Ellis Overbeek makelaar. Op het moment dat bekend wordt dat dit wel het geval is, dan zal het account direct verwijderd worden.

Verkoop of verhuur je een woning via Ellis Overbeek makelaar dan worden de volgende gegevens van jou bewaard:

 • Voornamen, achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, huwelijkse staat, adresgegevens, telefoonnummer(s) en e-mailadressen, kopie legitimatiebewijs (hierbij dienen pasfoto en burger servicenummer afgedekt te zijn), soort legitimatiebewijs, nummer van legitimatiebewijs, uitgiftedatum legitimatiebewijs, plaats van uitgifte legitimatiebewijs.
 • De omschrijving en kenmerken van je te verkopen of te verhuren woning, zoals vraagprijs, koopsom, het bouwjaar, de oppervlakte, indeling kadastrale gegevens, woz-waarde, foto’s van de woning, video van de woning, plattegronden van de woning, overige media van de woning, documenten van de woning. Ingevulde gegevens in de vragenlijst, lijst van zaken en/of overige ingevulde formulieren.
 • Reden van verkoop (of verhuur), datum van aanmelding, periode dat de woning te koop heeft gestaan, reden van eventuele intrekking van de opdracht, transactiegegevens
 • Overige informatie die je in het kader van verkoop of verhuur aan Ellis Overbeek makelaar verstrekt.

Zoek je met Ellis Overbeek makelaar naar een koop en/of huurwoning dan worden de volgende gegevens van jou bewaard:

 • Voornamen, achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, huwelijkse staat, adresgegevens, telefoonnummer(s) en e-mailadressen, kopie legitimatiebewijs (hierbij dienen jpasfoto en burger servicenummer afgedekt te zijn), soort legitimatiebewijs, nummer van legitimatiebewijs, uitgifte datum legitimatiebewijs, plaats van uitgifte legitimatiebewijs.
 • Bij een huur transactie worden inkomstengegevens zoals loonstroken, jaarrekening (mocht je ondernemer zijn) en degelijke bewaard.
 • De omschrijving en kenmerken van de woning die je zoekt inclusief de wijken en/of buurten.
 • Als je de woning hebt aangekocht of hebt gevonden voor de huur worden de omschrijving en kenmerken van de door jouw gekochte of gehuurde woning, zoals vraagprijs, koopsom, het bouwjaar, de oppervlakte, indeling kadastrale gegevens, woz-waarde, foto’s van de woning, video van de woning, plattegronden van de woning, overige media van de woning, documenten van de woning. Ingevulde gegevens in de vragenlijst, lijst van zaken en/of overige ingevulde formulieren bewaard.
 • Overige informatie die je in het kader van koop of huur aan Ellis Overbeek makelaar verstrekt.

Koop of huur je een woning die Ellis Overbeek makelaar in de verkoop of verhuur heeft dan worden de volgende gegevens van jou bewaard:

 • Voornamen, achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, huwelijkse staat, adresgegevens, telefoonnummer(s) en e-mailadressen, kopie legitimatiebewijs (hierbij dienen pasfoto en burger servicenummer afgedekt te zijn), soort legitimatiebewijs, nummer van legitimatiebewijs, uitgifte datum legitimatiebewijs, plaats van uitgifte legitimatiebewijs.
 • Bij een huur transactie worden inkomsten gegevens zoals loonstroken, jaarrekening (mocht je ondernemer zijn) en dergelijke.
 • De omschrijving en kenmerken van de woning die je zoekt inclusief de wijken en/of buurten.
 • Als je de woning hebt aangekocht of hebt gevonden voor de huur worden de omschrijving en kenmerken van de gekochte of gehuurde woning, zoals vraagprijs, koopsom, het bouwjaar, de oppervlakte, indeling kadastrale gegevens, woz-waarde, foto’s van de woning, video van de woning, plattegronden van de woning, overige media van de woning, documenten van de woning. Ingevulde gegevens in de vragenlijst, lijst van zaken en/of overige ingevulde formulieren bewaard.
 • Overige informatie die je in het kader van koop of huur aan Ellis Overbeek makelaar verstrekt.

Vraag je een bezichtiging aan bij Ellis Overbeek makelaar voor het bezoeken van een woning dan worden de volgende gegevens van jou bewaard:

 • Voornamen, achternaam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer(s) en e-mailadressen.
 • Overige informatie die je aan Ellis Overbeek makelaar verstrekt.

Je stuurt Ellis Overbeek makelaar een email of laat je gegevens achter via een website, per telefoon en/of andere vorm

 • Wanneer je contact opneemt met Ellis Overbeek makelaar dan worden jouw persoonsgegevens zoals voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mail, andere berichten of de reden van het contact, bewaard.
 • Overige informatie die je aan Ellis Overbeek makelaar verstrekt.

Gebruik van jouw gegevens

 • Ellis Overbeek makelaar gebruikt je gegevens voor het doel waarvoor jij jegegevens hebt verstrekt.
 • Ellis Overbeek makelaar gebruikt je gegevens eventueel om informatie of nieuwsbrieven naar je toe te sturen met eventuele uitingen van partners van Ellis Overbeek makelaar.
 • Ellis Overbeek makelaar kan je gegevens gebruiken voor kwaliteit onderzoek.

Delen van Persoonsgegeven

 • Voor het verwerken van persoonsgegevens kan Ellis Overbeek makelaar gebruik maken van andere dienstverleners. Deze dienstverleners zullen optreden als verwerker. Zij mogen de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van Ellis Overbeek makelaar verwerken in overeenstemming met de doeleinden waarvoor de gegevens verkregen zijn. Ellis Overbeek makelaar sluit met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst. Hierin wordt de verwerker onderworpen aan beveiligingsverplichtingen in overeenstemming met deze privacyverklaring.
 • Ellis Overbeek makelaar verstrekt verder geen persoonsgegevens aan derden, tenzij zij betrokken zijn bij het uitvoeren van de diensten, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten, of Ellis Overbeek makelaar op grond van een gerechtvaardigd belang, wettelijke bepaling of een uitspraak van de rechtbank of toezichthoudende instantie, daartoe verplicht is, dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting) of jij daarvoor toestemming hebt gegeven.

Beveiliging

 • Ellis Overbeek makelaar zorgt dat je gegevens juist worden beveiligd zodat jouw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Deze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig getoetst op kwetsbaarheden en worden waar nodig aangevuld of aangescherpt.
 • Alle gegevens die je met Ellis Overbeek makelaar uitwisselt via de website, worden versleuteld met SSL-beveiliging op basis van een https-beveiligingscertificaat. Dit certificaat toont aan dat jouw gegevens op een veilige, versleutelde, manier worden verstuurd naar onze servers/systemen en dat ze niet in handen van derden kunnen vallen.

Bewaartermijn

 • Je gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen, waarbij wij de volgende bewaartermijnen hanteren;
 • Dossier opdracht - minimaal 5 jaar
 • Wwft - minimaal 5 jaar
 • Civiele bewaarplicht - minimaal 7 jaar
 • Fiscale bewaarplicht - minimaal 7 jaar
 • Beroepsaansprakelijkheid - minimaal 7/maximaal 20 jaar
 • Nieuwsbriefinschrijving - tot het moment van uitschrijving
 • Overige - maximaal 2 jaar

Inzage, correctie, verwijdering, beperking en overdraagbaarheid van informatie

Op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en beperking van de persoonsgegevens welke Ellis Overbeek makelaar van je heeft.

 • Je hebt het recht de door jou verstrekte gegevens door Ellis Overbeek makelaar te laten overdragen aan jezelf of direct aan een andere partij.
 • Voor een verzoek tot inzage en/of verbetering, aanvulling, verwijdering, beperking of overdraagbaarheid, kun je contact opnemen via info@ellisoverbeekmakelaar.nl. In geval van een verzoek tot verwijdering zullen de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk worden verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Cookies

 • Ellis Overbeek makelaar maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat een website op je computer, laptop, tablet of mobiele telefoon plaatst op het moment dat je de website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over je websitebezoek opgeslagen, waardoor bijvoorbeeld de website juist kan functioneren en je bezoek wordt geoptimaliseerd.

Voor klachten kun je wenden tot:

 • Ellis Overbeek makelaar zelf per e-mail: info@ellisoverbeekmakelaar.nl 
  of telefonisch: 06 - 42 83 55 04
 • VBO Makelaar
 • Autoriteit Persoonsgegevens